ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் மட்டக்களப்பு மகளிர் அமைப்பாளராக நியமணம்

மட்டக்களப்பு மாநகரசபையின் உறுப்பினர் செல்வி. கெளரி தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளார் இவருக்கான நியமனக்கடிதம் ஜனாதிபதியினால் வழங்கப்பட்டது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *