Day: November 24, 2019

அரச நிர்வாகத்தில் அரசியல் தலையீடு, அரசியல் பழிவாங்கல்களுக்கு ஒருபோதும் இடம் கொடுக்கப்படமாட்டாது பூ.பிரசாந்தன் உறுதி

இந்த ஆட்சியில் அரச அதிகாரிகள் அரசியல் ரிதியாக நசுக்கப்படவோ பழிவாங்கப்படவோ ஒருபோதும் இடம் கொடுக்க மாட்டோம் என தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் கட்சியின் செயலாளர் பூ,பிரசாந்தன் தெரிவித்துள்ளார்.

Read More